Get Adobe Flash player

Przetargi

Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego z wycinki i odpadowego z opakowań

ogłoszenie 35 FZS 2014

wykaz asortymentowy 35 FZS 2014

formularz ofertowy 35 FZS 2014

wzór umowy – 35 FZS 2014

Wdrożenie oprogramowania informatycznego dla ciepłownictwa

postępowanie niepubliczne – negocjacje z ogłoszeniem GEK/FZR-ELD/07258/2014/FZU5/0763:

ogłoszenie wraz z załącznikami

wersje edytowalne załaczników:

zał nr 1 – wniosek o dopuszczenie

zał nr 2 – oświadczenie

Badania i ocena stanu technicznego elementów grubościennych międzystropia, walczaka oraz rurociągów wysokoprężnych kotła K8 w ramach rewizji UDT w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Postępowanie nr GEK/FZR-ELD/10148/2014/FZU-6/0934

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Badania wiroprądowe rur w skraplaczu turbiny bloku nr 8 w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD6/06413/2014

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Remont przekładni pompy wody zasilającej na bloku nr 8 w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: FZ/FZR-ELD6/06137/2014

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Remont chłodnic oleju smarnego turbiny 8CO1-3 na bloku nr 8 w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: FZ/FZR-ELD 6/08620/2014

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Zakup i dostawa opon, dętek i fartuchów w latach 2014-2015 dla Elektrowni Dolna Odra

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu stali i metali nieżelaznych

ogłoszenie – postępowanie nr 32 FZS 2014

wykaz asortymentowy – postępowanie nr 32 FZS 2014

formularz ofertowy – postępowanie nr 32 FZS 2014

wzór umowy – postępowanie nr 32 FZS 2014

wyniki postępowania nr 32 FZS 2014

Usuwanie usterek w budynkach na terenie Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr GEK/FZR-ELD/04569/2014/FZU-6/0755

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Modernizacja stacji SC1, głównych zasuw parowych oraz układów pomiarowych i regulacyjnych na bloku nr 8 w Elektrowni Dolna Odra

postępowanie niepubliczne nr GEK/FZR-ELD/08351/2014/FZU-3/0831 – przetarg nieograniczony

ogłoszenie

Czytaj więcej »