Get Adobe Flash player

Przetargi

Przegląd serwisowy agregatów chłodniczych w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania GEK/FZR-ELD/11949/2014/PMR6

Ogłoszenie

SIWZ

Czytaj więcej »

Modernizacja układu pomiarowego poziomu wody w walczaku bloku nr 8 w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD/12295/2014/PMR6

Ogłoszenie

SIWZ

Czytaj więcej »

Wentylacja mechaniczna dla warsztatu i hali DEMI w Elektrowni Dolna Odra.

Postępowanie nr:      GEK/FZR-ELD/08442/2014/PMR5/10

 

ogłoszenie 1040

siwz 1040

załącznik nr 1 do SIWZ

zalacznik nr 2 do SIWZ_formularz of

podwykonawcy

zał 5 – karta informacyjna

załącznik nr 5 do siwz 1040

Zamiana ustawienia suwnic D-66 i D-67 na wspólnym torze jezdnym.

Postępowanie nr:      GEK/FZR-ELD/08722/2014/PMR5/881

ogłoszenie 881 Czytaj więcej »

Usuwanie pyłów palnych w obiektach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa oraz wykonywanie specjalistycznych usług czyścicielskich w El. Dolna Odra, El. Szczecin i El. Pomorzany.

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD/03447/2014/FZU-9/0358

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Czytaj więcej »

Prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miejscowości Gryfino, Pniewo, Nowe Czarnowo

postępowanie niepubliczne GEK/FZR-ELD/12241/2014/PMR3 – przetarg nieograniczony

ogłoszenie

Czytaj więcej »

Remonty pomieszczeń biurowych, socjalnych, technologicznych oraz higieniczno-sanitarnych na terenie Elektrowni Dolna Odra .

Postępowanie nr:      GEK/FZR-ELD/05976/2014/PMR5/1039

ogłoszenie 1039

Czytaj więcej »

Modernizacja układu chłodzenia sprężarki SA4 w Elektrowni Dolna Odra

Postępowanie niepubliczne GEK/FZR-ELD/09027/2014/PMR10 – przetarg nieograniczony

Ogłoszenie sprezarka

SIWZ sprężarka

zał 1 – oświadczenie

zał 2 -formularz ofertowy

zał 3 IPU

zasady

zał 4 – karta infomacyjna

zał 5 -Opis przedmiotu

 

Modernizacja instalacji wody zimnej w BUT i Budynku Głównym w Elektrowni Dolna Odra

postępowanie niepubliczne GEK/FZR-ELD/10557/2014/PMR10 przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

SIWZ

Oświadczenia

załacznik 5 do SIWZ przedmiar

zał 1 – oświadczenie

zał 2 formularz ofertowy

Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego z wycinki i odpadowego z opakowań

ogłoszenie 35 FZS 2014

wykaz asortymentowy 35 FZS 2014

formularz ofertowy 35 FZS 2014

wzór umowy – 35 FZS 2014