Get Adobe Flash player

Przetargi

Kompleksowy przegląd układu centralnego smarowania zabudowanego na moście przeładunkowym D-314 w Elektrowni Pomorzany

postępowanie niepubliczne GEK/FZR-ELD/13845/2014/PMR3 – p. nieograniczony

ogłoszenie

Czytaj więcej »

Opracowanie projektów wykonawczych dla modernizacji tuneli kablowych w Elektrowni Pomorzany

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD/13630/2014/PMR6

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załącznik nr 1   – Oświadczenie

Załącznik nr 2  – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3  – Wzór ” Zamówienie zakupu”

Załącznik nr 4  – Karta informacyjna

Załącznik nr 5  – Wytyczne do projektu

 

Przetarg nieograniczony „Zakup kontenerów”

Ogłoszenie

SIWZ

zał 1 – oświadczenie

zał 3 – karta infomacyjna

Czyszczenie kanałów dopływowych wody chłodzącej w Elektrowni Szczecin

Ogłoszenie

 

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ

Zał. nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ

Czytaj więcej »

Badania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania:GEK/FZR-ELD/10751/2014/PMR6

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Wykonanie rocznego badania kontrolnego automatycznych systemów pomiarowych emisji (AMS) w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółki PGE GiEK SA, zgodnie z normą PN-EN 14181

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD/13336/2014/PMR6

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Montaż stacji „11” pary na barbotaż oraz remont układu skroplin regeneracji niskoprężnej na bloku nr 8 w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD6/11412/2014

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Pielęgnacja terenów zielonych w Elektrowni Pomorzany i Elektrowni Szczecin

Postępowanie niepubliczne nr GEK/FZR-ELD/12129/2014/PMR10

Ogłoszenie

SIWZ plus załączniki

załączniki w wersji edytowalnej:

zał 1 – oświadczenie

zał 2 formularz ofertowy

zał 4 – karta infomacyjna

 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu stali i metali nieżelaznych

Wyniki postepowania 54 FS 2014

ogłoszenie – postepowanie 54 FS 2014

wykaz asortymentowy – postepowanie 54 FS 2014

formularz ofertowy – postepowanie 54 FS 2014

wzór umowy – postepowanie 54 FS 2014

 

Przegląd serwisowy agregatów chłodniczych w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania GEK/FZR-ELD/11949/2014/PMR6

Ogłoszenie

SIWZ

Czytaj więcej »