Get Adobe Flash player

Przetargi

Usługi logistyczne i spedycyjne związane z przeładunkiem do 60 000 Mg gipsu syntetycznego w Porcie Szczecin

postępowanie niepubliczne nr GEK/FZR-ELD/17109/2014/PMR3 – przetarg nieograniczony

ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

wersja edytowalna załączników:

zał 1 – oświadczenie – wersja edyt.

zał 2 – formularz ofertowy – wersja edyt.

zał 3 – wykaz podwykonawców – wersja edyt.

zał 5 – karta infomacyjna – wersja edyt.

Dostawa w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. biomasy dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. Biomasy dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra – Elektrownia Dolna Odra w łącznej ilości 28 400 Mg w tym 22 900 Mg Biomasy nieleśnej w formie peletów ze słomy lub peletów z wytłoczyn z masłosza o charakterystyce podanej w SIWZ (z zastrzeżeniem, że maksymalna ilości peletów z wytłoczyn z masłosza nie może być większa niż 18 400 Mg) oraz 5 500 Mg Biomasy leśnej w formie peletów lub brykietów drzewnych o charakterystyce podanej w SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi pochodzenie Biomasy leśnej, sporządzonymi zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki.

Ogłoszenie przetargowe: kliknj tutaj

Załączniki:

Remonty urządzeń młynowych kotła wodnego KW-2 eksploatowanego w Elektrowni Pomorzany

Przetarg nieograniczony

GEK/FZR-ELD/15965/2014/PMR4

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumenty edytowalne

Zał. nr_ 1 do SIWZ Oświadczenie

Zał. nr_ 2 do SIWZ_Formularz_ofertowy

Zał. nr_ 4 do SIWZ – Karta Informacyjna

Zał. nr_ 6 do SIWZ – Podwykonawcy

 

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Baniewicach, gmina Gryfino, woj. Zachodniopomorskie

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości

001. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zbyciu nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 732 obręb Swobnica Postępowanie nr 66FS2014

002. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zbyciu nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 732 obręb Swobnica Postępowanie nr 66FS2014

003. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zbyciu nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 732 obręb Swobnica Postępowanie nr 66FS2014

004. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zbyciu nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 732 obręb Swobnica Postępowanie nr 66FS2014

 

Zakup uszczelnień dla ELD

nr postępowania: GEK/FZR-ELD/15104/2014/PMR9

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Czytaj więcej »

MODERNIZACJA SIECI C.O. I C.W.U. NA TERENIE ELEKTROWNI DOLNA ODRA WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI C.O. W BUDYNKU USŁUG TECHNICZNYCH

Ogłoszenie

SIWZ

Zał nr 1 do SIWZ Opis …

Zał nr 1.1 do SIWZ

Zał nr 1.2 do SIWZ

Zał nr 1.3 do SIWZ

Zał nr 1.4 do SIWZ

Zał nr 1.5 do SIWZ

Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie

zał 2 do SIWZ – oświadczenie wersja edytowalna

Zał nr 3 do SIWZ formularz ofert

Zał 3 do SIWZ formularz ofertowy wersja edytowalna

Zał nr 4 do SIWZ IPU

Zał nr 5 do SIWZ Karta inform

zał 5 do SIWZ – karta infomacyjna wersja edytowalna

Przetarg nieograniczony „Zakup kontenerów”

Ogłoszenie

SIWZ

zał 1 – oświadczenie

zał 3 – karta infomacyjna

Badania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania:GEK/FZR-ELD/10751/2014/PMR6

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Wykonanie rocznego badania kontrolnego automatycznych systemów pomiarowych emisji (AMS) w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółki PGE GiEK SA, zgodnie z normą PN-EN 14181

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD/13336/2014/PMR6

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Montaż stacji „11” pary na barbotaż oraz remont układu skroplin regeneracji niskoprężnej na bloku nr 8 w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD6/11412/2014

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »