Get Adobe Flash player

Przetargi

Zakup uszczelnień dla ELD

nr postępowania: GEK/FZR-ELD/15104/2014/PMR9

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Czytaj więcej »

MODERNIZACJA SIECI C.O. I C.W.U. NA TERENIE ELEKTROWNI DOLNA ODRA WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI C.O. W BUDYNKU USŁUG TECHNICZNYCH

Ogłoszenie

SIWZ

Zał nr 1 do SIWZ Opis …

Zał nr 1.1 do SIWZ

Zał nr 1.2 do SIWZ

Zał nr 1.3 do SIWZ

Zał nr 1.4 do SIWZ

Zał nr 1.5 do SIWZ

Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie

zał 2 do SIWZ – oświadczenie wersja edytowalna

Zał nr 3 do SIWZ formularz ofert

Zał 3 do SIWZ formularz ofertowy wersja edytowalna

Zał nr 4 do SIWZ IPU

Zał nr 5 do SIWZ Karta inform

zał 5 do SIWZ – karta infomacyjna wersja edytowalna

Przetarg nieograniczony „Zakup kontenerów”

Ogłoszenie

SIWZ

zał 1 – oświadczenie

zał 3 – karta infomacyjna

Badania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania:GEK/FZR-ELD/10751/2014/PMR6

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Wykonanie rocznego badania kontrolnego automatycznych systemów pomiarowych emisji (AMS) w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółki PGE GiEK SA, zgodnie z normą PN-EN 14181

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD/13336/2014/PMR6

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Montaż stacji „11” pary na barbotaż oraz remont układu skroplin regeneracji niskoprężnej na bloku nr 8 w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD6/11412/2014

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej »

Pielęgnacja terenów zielonych w Elektrowni Pomorzany i Elektrowni Szczecin

Postępowanie niepubliczne nr GEK/FZR-ELD/12129/2014/PMR10

Ogłoszenie

SIWZ plus załączniki

załączniki w wersji edytowalnej:

zał 1 – oświadczenie

zał 2 formularz ofertowy

zał 4 – karta infomacyjna

 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu stali i metali nieżelaznych

Wyniki postepowania 54 FS 2014

ogłoszenie – postepowanie 54 FS 2014

wykaz asortymentowy – postepowanie 54 FS 2014

formularz ofertowy – postepowanie 54 FS 2014

wzór umowy – postepowanie 54 FS 2014

 

Przegląd serwisowy agregatów chłodniczych w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania GEK/FZR-ELD/11949/2014/PMR6

Ogłoszenie

SIWZ

Czytaj więcej »

Modernizacja układu pomiarowego poziomu wody w walczaku bloku nr 8 w Elektrowni Dolna Odra

Przetarg nieograniczony

Nr postępowania: GEK/FZR-ELD/12295/2014/PMR6

Ogłoszenie

SIWZ

Czytaj więcej »